دو محصول i-puck و edu-robot با هدف آموزش رباتیک، یکی در رده ی سنی دانشجویان و دیگری برای دانش آموزان، طراحی و ساخته شده است. آمیختگی رباتیک با خلاقیت بستری برای ترکیب سرگرمی و آموزش ایجاد کرده است؛ edu-robot با به کارگیری این ویژگی ساخته شده است.

سیستم آموزشی دانشگاه ها بیشتر مبتنی بر آموزش تئوری ها است و کمتر به ایجاد بستری برای به کارگیری تئوری ها در عمل، پرداخته شده است. در طراحی i-puck سعی بر آن شده است که دانشجویان علاقه مند به رباتیک بتوانند آموخته های خود را در عمل پیاده سازی کنند. این ربات الهام گرفته از ربات e-puck می باشد که در آزمایشگاه رباتیک دانشگاه تهران با هدف آموزش در درس رباتیک پیشرفته استفاده می شود .