طراحی سیستم‌های کنترلی

در طراحی سیستم های رباتیکی همواره به وجود بردهای کنترلی نیاز است. کنترل مغز سیستم ها و لازمه ی هوشمندسازی آن ها می باشد و کنترل موتور از جمله بخش های رایج در سیستم های رباتیکی است. در این راستا نوژان بردهای کنترلی خود را به صورت عمومی طراحی کرده است تا قابل استفاده در انواع سیستم های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی باشد هم چنین گسترش استفاده از میکروهای PIC در طراحی سیستم ها و کاربردهای متعدد میکرو PIC32 در تولید محصولات شرکت موجب طراحی بردی با بکارگیری کلیه ی قابلیت های این میکرو شده است. این برد با هدف درایو سیستم های رباتیکی طراحی شده است. ماژول های ذکر شده عبارتند از:

  • برد انکودر مطلق دورانی مغناطیسی

  • برد کنترلر و راه انداز موتور DC 

  • برد راه انداز PIC32

    برد کنترل و راه انداز موتور dc

این بردها در سیستم های رباتیکی و آزمایشگاهی ساخته شده توسط شرکت مورد استفاده قرار گرفته اند. قابلیت طراحی بردهای کنترلی و ماژول های آزمایشگاهی به صورت خاص نیز وجود دارد و  بردهای متعددی برای آزمایشگاه رباتیک دانشگاه تهران طراحی و تولید شده است. نوژان آماده ی  طراحی سیستم های کنترلی مناسب در صنایع مختلف می باشد و قابلیت طراحی سیستم های کنترلی خاص یا تجمیع سیستم های موجود برای ساخت سیستم های پیچیده تر را دارد.