خبرهای شرکت

رباتی با توانایی یادگیری تمایز بین دستورها

برخلاف چیزی که در فیلم ها می بینید، امروزه ربات ها هنوز در انجام کارها محدودیت های زیادی دارند. ممکن است برای انجام کارهای تکراری بسیار خوب عمل کنند اما عدم توانایی آن ها در فهمیدن تفاوت های ظریف زبان انسان، آن ها را در انجام وضایف پیچیده ناتوان می سازد. به عنوان مثال، اگر […]