درباره مصطفی درفشیان
مدیرفنی نوژان، فارغ التحصیل برق کنترل دانشکده فنی دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان.

برنامه ساخت ایران، ربات های بالارونده

توسط ۰ دیدگاه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  شرکت نوژان شرکتی مشتق شده از موسسه رباتیک و آزمایشگاه رباتیک پیشرفته دانشگاه تهران می باشد. در برنامه ساخت ایران به موضوع ربات های بالارونده که دو محصول دانش بنیان شرکت نوژان می باشد پرداخته شده است.