اخبار و مقالات

Deep Learning و machine Learning چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

یادگیری ماشین یا machine learning و یادگیری عمیق یا deep learning دو زیرمجموعه مهم و اساسی از هوش مصنوعی محسوب می‌شوند، که پیش‌تر به آن پرداختیم و در این مقاله قصد نداریم دیگر به مقوله هوش مصنوعی و اهمیت آن در کسب‌وکار شما بپردازیم بلکه به تعریف این دو مقوله یعنی یادگیری ماشین و deep learning پرداخته و تفاوت این دو را به زبان ساده برایتان بازگو می‌کنیم. پیش از مطالعه ادامه مطلب به شما توصیه می‌کنیم مقاله هوش مصنوعی و کاربردهای آن را مطالعه و سپس این مطلب را ادامه دهید